Olgularla Kronik Hepatitlerin Güncellemesi Toplantısı - Kapadokya 2016

Olgularla Kronik Hepatitlerin Güncellemesi Toplantısı - Kapadokya 2016

Moderatörler:

Prof. Dr. Fehmi Tabak 
Prof. Dr. Rahmet Güner

 

Kronik Hepatit B Güncellemesi 
Prof. Dr. Fehmi Tabak

 

Immunsupresyon ve Hepatit B Yönetimi 
Prof. Dr. Rahmet Güner

 

Kronik Hepatit C Güncellemesi 
Prof. Dr. Kenan Hızel

 

Sirotik Hastada Cerrahi - Transplantasyon Ne Zaman? 
Prof. Dr. Ünal Aydın

 

Olgu Tartışmaları 
Prof. Dr. Fehmi Tabak Prof. Dr. Rahmet Güner 
Prof. Dr. Kenan Hızel Prof. Dr. Ünal Aydın