Mezuniyet Sonrası Kronik Hepatit Kursu (17-18 Ocak 2015)

Mezuniyet Sonrası Kronik Hepatit Kursu (17-18 Ocak 2015)

 Açılış – Prof. Dr.Fehmi Tabak  
   VİRAL HEPATİTLER
 Hepatit virüslerinin tarihçeleri ve yeni hepatit virüsleri - Prof. Dr.Selim Badur
 Kronik viral hepatitlerde tanısal zorluklar: Occult Hepatit B ve C, Hepatit C ile ilişkili otoantikorlar - Prof. Dr. M. Kemal Çelen  Karaciğer biyopsisi halen altın standard mı? Non-invazif testlerin hangisine güvenelim? - Prof. Dr. Şaban Esen
 Kronik hepatit B ve C de tedavi yanıtı ile ilişkili biomarkerler - Prof. Dr. Atahan Çağatay
 
     
   KRONİK HEPATİT B 
 HBV Yaşam siklüsü ve tedavi ilişkisi – Doç. Dr. Levent Doğanay 
 KHB reaktivasyonlar – Prof. Dr. Oğuz Karabay 
 KHB : Kimi tedavi edelim? – Prof. Dr.Tansu Yamazhan 
 KHB Tedavilerinin uzun dönemde sonuçları - Doç. Dr. Ediz Tütüncü 
 KHB’de Tedaviyi ne zaman keselim? KHB’de süreli tedavi hayal mi? – Prof. Dr. Galip Ersöz 
 İmmunsupresif hastada HBV enfeksiyonuna yaklaşım – Prof. Dr. Rahmet Güner
 
     
   SUT değişiklikleri ışığında KHB tedavi yaklaşımlarında değişiklikler 
 Yuvarlak masa tartışması Moderatörü: Prof. Dr. İftihar Köksal
 Tartışmacılar: Prof. Dr. Kenan Hızel, Prof. Dr.Selim Gürel, Prof. Dr. Abdullah Sonsuz
 
     
   SriLanka Fotoğraf Gösterisi  
     
   18 Ocak 2015  
   Uydu Sempozyum 
 KHC Güncel tedavi yaklaşımları - Prof. Dr. Heiner Wedemeyer
 
     
   Özel Konak ve HCV 
 Kronik renal yetersizlik ve KHC – Prof. Dr. Çetin Karaca 
 
Sirotik hasta ve KHC - Prof. Dr. Murat Aladağ 
 
HCV ve HIV ko-enfeksiyonlu hasta – Doç. Dr. Bilgül Mete 
 
Transplant hastasına yaklaşım - Prof. Dr. Ramazan İdilman
 
     
   Uydu Sempozyum
 İnterferonsuz ve ribavirinsiz rejimler - Prof. Dr. Jean-Michel Pawlotsky
 
     
   KHC ve Akılcı İlaç kullanımı 
 Yuvarlak masa tartışması Moderatörü : Prof. Dr. Cihan Yurdaydın 
 Tartışmacılar: SGK Yetkilisi, Prof. Dr. Reşat Özaras , Prof. Dr. Gaye Usluer
 
     
    Aklımızda kalanlar ve Gelecek beklentilerimiz – Prof. Dr. Ulus S. Akarca