Mezuniyet Sonrası Viral Hepatit Kursu (17-18 Ocak 2015)

Mezuniyet Sonrası Viral Hepatit Kursu (17-18 Ocak 2015)

Açılış

Prof. Dr. Fehmi Tabak

 

Aklımızda kalanlar ve Gelecek beklentilerimiz

Prof. Dr. Ulus Salih Akarca

 

HBV Yaşam siklüsü ve tedavi ilişkisi

Doç. Dr. Levent Doğanay

 

HCV ve HIV ko-enfeksiyonlu hasta

Doç. Dr. Bilgül Mete

 

Hepatit virüslerinin tarihçeleri ve yeni hepatit virüsleri

Prof. Dr. Selim Badur

 

İmmunsupresif hastada HBV enfeksiyonuna yaklaşım

Prof. Dr. Rahmet Güner

 

İnterferonsuz ve ribavirinsiz rejimler

Prof. Dr. Jean-Michel Pawlotsky

 

Karaciğer biyopsisi halen altın standard mı? Non-invazif testlerin hangisine güvenelim?

Prof. Dr. Şaban Esen

 

KHB : Kimi tedavi edelim?

Prof. Dr. Tansu Yamazhan

 

KHB reaktivasyonlar

Prof. Dr. Oğuz Karabay

 

KHB Tedavilerinin uzun dönemde sonuçları

Doç. Dr. Ediz Tütüncü

 

KHB’de Tedaviyi ne zaman keselim? KHB’de süreli tedavi hayal mi?

Prof. Dr. Galip Ersöz

 

KHC Güncel tedavi yaklaşımları

Prof. Dr. Heiner Wedemeyer

 

KHC ve Akılcı İlaç kullanımı

Moderatör : Prof. Dr. Cihan Yurdaydın
Tartışmacılar: SGK Yetkilisi, Prof. Dr. Reşat Özaras , Prof. Dr. Gaye Usluer

 

Kronik hepatit B ve C de tedavi yanıtı ile ilişkili biomarkerler

Prof. Dr. Atahan Çağatay

 

Kronik renal yetersizlik ve KHC

Prof. Dr. Çetin Karaca

 

Kronik viral hepatitlerde tanısal zorluklar: Occult Hepatit B ve C, Hepatit C ile ilişkili otoantikorlar

Prof. Dr. M. Kemal Çelen

 

Sirotik hasta ve KHC

Prof. Dr. Murat Aladağ

 

Srilanka Fotograf Gösterisi

 

 

SUT değişiklikleri ışığında KHB tedavi yaklaşımlarında değişiklikler

Moderatör: Prof. Dr. İftihar Köksal
Tartışmacılar: Prof. Dr. Kenan Hızel, Prof. Dr.Selim Gürel, Prof. Dr. Abdullah Sonsuz

 

Transplant hastasına yaklaşım

Prof. Dr. Ramazan İdilman