Gerçek yaşamda HCV enfeksiyonu tedavisi ve tedaviye erişim

Gut. 2015 Nov;64(11):1824-33. doi: 10.1136/gutjnl-2015-310421. Hepatitis C virus treatment in the real world: optimising treatment and access to therapies. Zoulim F, Liang TJ, Gerbes AL, Aghemo A,...

 12 Okunma

Emzirme döneminde lamivudin ve tenofovir kullanımı hakkında derleme

Clin Infect Dis. 2015 Jan 15;60(2):275-8. doi: 10.1093/cid/ciu798. Epub 2014 Oct 13. Breastfeeding while taking lamivudine or tenofovir disoproxil fumarate: a review of the evidence. Ehrhardt S,...

 11 Okunma

Antiviral tedaviye ilaveten verilen hepatoprotektif ajanlar karaciğer fonksiyon testleri ve fibrozis parametreleri üzerine olumlu etkiye sahip olduğu gösterilmiş

Hepat Mon. 2015 Jul 22;15(7):e29052. doi: 10.5812/hepatmon.29052v2. eCollection 2015. Efficacy of Hepatoprotective Agents With or Without Antiviral Drugs on Liver Function and Fibrosis in Patients...

 12 Okunma

Gizli HCV enfeksiyonunun irdelendiği bir çalışma

Gastroenterol Res Pract. 2015;2015:579147. doi: 10.1155/2015/579147. Epub 2015 Jun 24. A New Twist to a Chronic HCV Infection: Occult Hepatitis C. Attar BM1, Van Thiel...

 11 Okunma

Konak ile HBV arasındaki etkileşimin giderek anlaşılmasıyla tedavide yeni ufuklar göründü. Host-targeting agents (HTAs) hepatosit içindeki cccDNA’yı da eradike edebilmekte

Curr Opin Virol. 2015 Aug 8;14:41-46. doi: 10.1016/j.coviro.2015.07.009. [Epub ahead of print] Host-targeting agents for treatment of hepatitis B virus infection. Baumert TF, Verrier...

 12 Okunma

Hepatit E enfeksiyonuna yeniden dikkatleri çeken bir literatür; organ alıcılarında kronik enfeksiyonu önlemek için ribavirin tedavisini araştırmış.

An Early Viral Response Predicts the Virological Response to Ribavirin in Hepatitis E Virus Organ Transplant Patients. Kamar N1, Lhomme S, Abravanel F, Cointault O, Esposito...

 15 Okunma

Ülkemizde, olgu sayısı 5 bini geçen, HBV ve HCV seroprevelansı ve risk faktörlerini değerlendiren çok merkezli bir çalışma

Clin Microbiol Infect. 2015 Jul 7. pii: S1198-743X(15)00690-4. doi: 10.1016/j.cmi.2015.06.028. [Epub ahead of print] Seroprevalence of hepatitis B and C virus infections and risk factors in...

 13 Okunma

Alman Hematoloji Onkoloji Derneği'nin antiviral profilaksi kılavuzu; immün baskılanma durumuna göre HBV dahil çeşitli virüsler için farklı önerilerde bulunmakta

Ann Hematol. 2015 Jul 21. [baskıda] Antiviral prophylaxis in patients with solid tumours and haematological malignancies-update of the Guidelines of the Infectious Diseases Working Party (AGIHO)...

 11 Okunma

Boseprevir ve telaprevirin etki ve yan etkilerini araştıran geniş kapsamlı bir çalışma

Journal of Viral Hepatitis, September, 2015. 10.1111/jvh.12375 Virologic response and haematologic toxicity of boceprevir- and telaprevir-containing regimens in actual clinical settings A. A....

 15 Okunma

İzole antiHBc pozitifliğini irdeleyen bir çalışma

T- and B-cell responses and previous exposure to hepatitis B virus in 'anti-HBc alone' patients. Wang Q, Sachse P, Semmo M, Lokhande M, Montani M, Dufour JF, Zoulim F, Klenerman P, Semmo N.J Viral...

 12 Okunma