Mezuniyet sonrası Kronik Hepatit kursu - 5-6 Kasım 2016 Antalya

Mezuniyet sonrası Kronik Hepatit kursu - 5-6 Kasım 2016 Antalya

Açılış Prof. Dr. Fehmi TABAK

Kronik Hepatit C 
HCV: Bulunuşundan günümüze köşe taşları 
 Konuşmacı: Prof. Dr. Ulus S. AKARCA

Geldiğimiz noktada HCV Yaşam siklusu ışığında tedaviler 
 Konuşmacı: Prof. Dr. İftihar KÖKSAL

Uydu Sempozyum – Gilead Sciences 
Hepatite Cevap 
Konuşmacılar: Doç. Dr. Hüsnü PULLUKÇU, Doç Dr. Özgür GÜNAL 

Naif non-sirotik hastada tedavi Prof. Dr. Cemal BULUT 
İleri evre hastada tedavi Doç. Dr. Ebubekir ŞENATEŞ 
PEG-IFN ve PI deneyimli hastalarda tedavi Prof. Dr. Atahan ÇAĞATAY

Yeni tedavilere kısabakış 
Ledipasvir/Sofosbuvir Doç. Dr. Ediz TÜTÜNCÜ 
Paritaprevir/r/Ombitasvir/Dasabuvir Prof. Dr. Yılmaz ÇAKALOĞLU 
Grazoprevir/Elbasvir Doç. Dr. Hüsnü PULLUKÇU 
Daclatasvir/Asunaprevir Prof. Dr. RahmetGÜNER

UyduSempozyumu– Abbvie Tıbbi İlaçları 
Güncel Veriler ve Klinik Deneyimler ile Hepatit C Tedavisi 
Konuşmacılar: Prof. Dr. Yücel ÜSTÜNDAĞ, Doç Dr. Behice KURTARAN 

Sorunlu hasta yönetimi 
Ribavirini ne zaman ekleyelim? Prof. Dr. Özlem KANDEMİR 
Hastam erken evrede: Endişe etmeli miyim? Prof. Dr. Dinç DİNÇER 
Direnç ne zaman düşünülmeli? Prof. Dr. Rüçhan SERTÖZ

SUT değişiklikleri ışığında KHC tedavi yaklaşımlarında değişiklikler 
Konuşmacı: Prof. Dr. Ramazan İDİLMAN

Yuvarlak masa tartışması 
Moderatör: Prof. Dr. İftihar KÖKSAL 
Tartışmacılar: Prof. Dr. Abdullah Sonsuz 
Prof. Dr. Yılmaz Çakaloğlu (TKAD), Prof. Dr. Femhi Tabak

6 Kasım 2016

Kronik Hepatit tedavilerinde akılcı ilaç kullanımı 
 Konuşmacı: Prof. Dr. Ali MERT

Kronik Hepatit B sorunlu alanlar 
HBV viral baskılanması olmayan hasta Prof. Dr. Tansu YAMAZHAN 
KHB Gebe hasta Doç. Dr. Selma TOSUN 
KHB İmmuntoleran hasta, Fibrozu 1 olan hasta ve inaktif taşıyıcı: Tedavi yok mu? Prof. Dr. Kenan HIZEL 
KHB Tedavilerini kesemiyecek miyiz? Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

HDV: Epidemiyolojide değişimler, tedavide yenilikler 
 Konuşmacı: Prof. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN