Dernek Misyonu

Dernek Misyonu

Madde 3- Viral Hepatitlerin toplumdaki yaygınlık ve önemini belirleyecek olan tanı, savaşım ve korunma yöntemleri ile bu alandaki çeşitli inceleme ve araştırmaları yapmak, desteklemek, teşvik etmek ve elde edilen bilgilerden ilgili sağlık kuruluşlarını yararlandırmak ve gerektiğinde onlarla işbirliği yapmaktır.

Merkezi ve kurulus yılı: Ankara 1989 

Yazışma Adresi : Prof. Dr. Fehmi Tabak
VİRAL HEPATİTLE SAVAŞIM DERNEĞİ
Saglik Mah, Süleyman Sirri Cad, No:2/15 Sihhiye/ANKARA

Tel :  (312) 4337426

Fax : (312) 4330654 

E-mail: mail@vhsd.org

Başkanı: Prof. Dr. Fehmi Tabak