Dernek Vizyonu

Dernek Vizyonu

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

Madde 4- Amacın gerçekleşmesi için Dernek aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

a) Viral Hepatitleri halka tanıtmak, önemini vurgulamak, önleme ve korunma bakımından neler yapılabileceği hususunda halkın bilinçlenmesini sağlamak;

b) Viral Hepatitlerle ilgili bilimsel ve uygulamalı çalışmalar yapmak veya bu çalışmaları desteklemek;

c) Tanı yöntemlerinin standardizasyonuna çalışmak;

d) Konusunda istatistiksel veriler hazırlamak, toplamak ve bunları yaymak;

e) İlgili sağlık kuruluşları ile bu konuda işbirliği yapmak gerektiğinde onları uyarmak;

f) Bilgileri bütünlemek üzere konu ile ilgili tüm disiplinleri zaman zaman bir araya getirmek;

g) Konusunda kurslar açmak;

h) Konu ile ilgili yayın yapmak ve bu alandaki yayınları iletişim araçları ile yaymak, ilgili arşiv ve periyodik bibliyografya hazırlamak;

i) Toplantı, seminer, sempozyum ve kongreler düzenleyerek bu konuda çalışmalara yön vermek;

j) Konusunda uluslararası veya ulusal diğer dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.