• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

Kronik HCV infeksiyonunda tedavi yanıtının uzun süreli mortalite riski üzerine etkisi Simmons ve arkadaşlarının sistemik derlemesi ve metaanalizinde irdelenmiş