Nassal, derlemesinde HBV enfeksiyonunun fizyopatolojisi üzerinden yola çıkarak, potansiyel olarak küratif tedavileri tartışıyor

Nassal, derlemesinde HBV enfeksiyonunun fizyopatolojisi üzerinden yola çıkarak, potansiyel olarak küratif tedavileri tartışıyor