• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

Ozaras ve arkadaşları, yaptıkları çalışmada kronik HCV enfeksiyonunda apopitotik parametrelerin karaciğer dokusunda inflamasyon ve fibrozis ile ilişkili olduğunu, ancak IFN temelli tedaviye yanıtın göstergesi olmadığını saptamışlar