Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 4

© 2015 Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Hepatit B’den D’ye Hep Güncel - Klinik El Kitabı
Editörler:
Prof. Dr. Özlem Kandemir | Prof. Dr. Ahmet Danalıoğlu
Yayım ve basım
Content Ed Net Türkiye (2015)
Tüm hakları saklıdır. Telif hakkı sahibinin izni olmaksızın yayının hiçbir kısmı elektronik,
mekanik, fotokopi ve benzeri yollarla aktarılamaz, yayımlanamaz ve yeniden kullanımını
sağlayan bir sistemde saklanamaz.
Bu kitapta yer alan bilgilerin doğru olması için azami çaba gösterilmiş olsa da, nihai
sorumluluk yazara aittir. Kitaptaki bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan hatalardan ya
da herhangi bir sonuçtan yayımcılar ve yazarlar sorumlu değildir.
Content Ed Net Türkiye
Abbasağa Mahallesi, Bekçi Sokak No:7/3 Besiktaş, 34353, İstanbul
Tel: (0212) 293 23 00
Faks: (0212) 293 23 01
Baskı ve Cilt: G. M. Matbaacılık ve Tic. A.Ş., 100. Yıl Mah. Matbaacılar Sitesi
1. Cad. No:88 Bağcılar, İstanbul, (0212) 629 00 24
Baskı Tarihi: Aralık 2015
ISBN: 978-605-66161-0-5
Parayla satılamaz. MSD’nin koşulsuz desteği ile hazırlanmıştır.
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...328