Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 6

IV
Yazarlar
Prof. Dr. Belkıs Ünsal
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp
Fakültesi Gastroenteroloji BD
Prof. Dr. Rahmet Güner
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Tıp Fakültesi Atatürk Eğitim ve
Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Kliniği
Uzm. Dr. Yusuf Kayar
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Gastroenteroloji BD
Prof. Dr. Seyfettin Köklü
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji BD
Doç. Dr. Ediz Tütüncü
Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Kliniği
Prof. Dr. Tansu Yamazhan
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Özlem Kandemir
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji AD
Prof. Dr. Dilara İnan
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji AD
Soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...328