Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 5

III
Dizin
Yazarlar
Doç. Dr. Mehmet Arhan
Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji AD
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji AD
Prof. Dr. Selim Aydemir
Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp
Fakültesi Gastroenteroloji BD
Prof. Dr. İ. Halil Bahçecioğlu
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji BD
Prof. Dr. Nurcan Baykam
Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji AD
Y. Doç. Dr. Birol Baysal
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Gastroenteroloji BD
Uzm. Dr. Evrim Kahramanoğlu Aksoy
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji BD
Doç. Dr. Mehmet Demir
Mustafa Kemal Üniversitesi,
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Hastanesi Gastroenteroloji BD
Prof. Dr. Ahmet Danalıoğlu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Gastroenteroloji BD
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...328