Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 11

IX
Önsöz
Sevgili Meslektaşlarımıza,
Genelde viral hepatitler özelde hepatit B, C ve delta enfeksiyonları tüm
dünyanın ve ülkemizin sorunu olmaya devam etmektedir. Çok sayıda
bilimsel çalışma ve buna paralel elde edilen biyoteknoloji ürünü ilaçlar
henüz bu sorunu tamamen çözmeye yetmemektedir. Hepatit C açısından
bakıldığında vakaların tespitinde ve her hastanın ilaca erişimindeki güçlük
ve yetersizlikler, hepatit B açısından ise aşılama programlarının global
ölçekte yetersizliği enfeksiyon havuzunun devam etmesine yol açan başlıca
etkenlerdir. Konuya yönelik ilgi ve bilgiyi artırmak ve ülkemizde viral hepatit
hastalarıyla karşılaşan her kademeden meslektaşımıza dinamik süreçteki en
son bilgiyi aktarmak elinizdeki bu kitabın amacıdır. Bu dinamizm içerisinde
eklenen her bilgi ve yaşanan her gelişme periyodik olarak bu kitaba
aktarılacaktır. Diğer bir amacımız da kitabın elektronik ortamda ulaşılabilir
olmasını sağlamaktır. Böylece güncellemeler daha hızlı yapılabilecektir.
Kitap yazmak zordur. Bilgiyi elde edip, sindirip okuyucuya en mükemmel
şekilde sunmak gerek. Bu amaca ulaşmada yoğun mesaileri içerisinde ciddi
çaba sarf eden tüm yazarlara ve kitabın hayata geçmesine destek veren Viral
Hepatitle Savaşım Derneği’nin değerli yönetim kuruluna teşekkür ederiz.
Bulwer Lytton “
Bilimde en yeni, edebiyatta en eski kitapları oku
” demiştir.
Elinizdeki kitap bilimde en yeni kitaptır. Faydalı olması dileğimizle…
Prof. Dr. Özlem KANDEMİR Prof. Dr. Ahmet DANALIOĞLU
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...328