İmmün baskılayıcı tedavi alanların HBV reaktivasyonunu engellemede potent antivirallerin daha etkili olduğu tartışması sürmekte ve direnç üzerinde durulmakta