• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

İmmün baskılayıcı tedavi alanların HBV reaktivasyonunu engellemede potent antivirallerin daha etkili olduğu tartışması sürmekte ve direnç üzerinde durulmakta