• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

Ülkemizde, olgu sayısı 5 bini geçen, HBV ve HCV seroprevelansı ve risk faktörlerini değerlendiren çok merkezli bir çalışma