• Sağlık Mah, Süleyman Sırrı Cad, No:2/15 Sıhhiye/ANKARA

Kronik HCV infeksiyonunda kronik böbrek hastalığı riski, infekte olmayan populasyona göre daha yüksek bulunmuş