Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 262

250
Kronik HCV
bebeklerinde %2’dir. HCV pozitif anneden doğan bebeklerde HCV profilak-
sisi için immünoglobülin veya antiviral ajanlar tavsiye edilmemektedir. Doğu-
mun şekli HCV bulaşma sıklığını etkilememektedir (26,27).
Göbek kordonu örneklemesi bulaşma riskinde artış ile ilişkili olabilir, bu ne-
denle bu işlem perinatal HCV enfeksiyonunun erken tanısında önerilmemek-
tedir. Fetal kafa derisinden monitörizasyon ve membran rüptüründen sonra
doğum eyleminin uzaması HCV bulaşma riskini artırmaktadır ve önerilmez (10).
Enfekte annelerin bebeklerinde anti-HCV testi doğumdan 18 ay sonra ya-
pılmalıdır. Daha önce bakılan anti-HCV’nin pozitif olması anneden geçen anti-
korlara bağlı olabilir ve tek başına anlam­lı değildir. Daha önce tanı konulması
için HCV-RNA bakılmalıdır.
Anne sütü ile beslenme anlamlı düzeyde HCV bulaşımına neden olmaz.
Anne sütü alan bebeklerde bulaşma sıklığı %3.7 iken, anne sütü almayan be-
beklerde %3.9 bulunmuştur. Meme ucunda çatlak, kanama ya da travma ol-
ması bulaşma riskini artırabilir (27,28). Meme başı bakımına dikkat edilmelidir.
Cinsel Yolla Bulaşmanın Önlenmesi
Cinsel ilişkiyle HCV bulaşması nadirdir. Uzun süre sabit bir partneri olanlarda
HCV bulaşma riski oldukça düşüktür. Özellikle birden fazla cinsel partneri
olanlar ve erkek homoseksüeller HCV enfeksiyonu için risk altındadır. HCV
ile birlikte HIV bulunması durumunda risk daha fazladır. HCV enfeksiyonu
olan kişilerin cinsel eşleri mutlaka HCV için test edilmelidir. Birden fazla cinsel
partneri olanlarda kondom gibi bariyer önlemlerinin kullanılması önerilirken,
tek eşlilerde önerilmemektedir (27-31).
Ev İçi Bulaşmanın Önlenmesi
Toplu yaşam ortamı olan aile ortamında kanla kontamine tıraş bıçağı, diş fır-
çası, tırnak makası gibi malzemelerin or­tak kullanımıyla HCV bulaşabilmekte-
dir. Bu bulaşmayı önlemek için bu tür malzemelerin paylaşılmamasına dikkat
edilmelidir. Öpme, sarılma, aynı kaptan yemek yeme, gün içindeki temaslar
ile kişiden kişiye HCV bulaşımı bildirilmemiştir (6).
Sekonder Korunma Önlemleri
Güncel korunma programlarının odak noktası HCV ile enfekte hasta-
ların saptanmasıdır. Amaç, taramayla HCV ile enfekte bireyleri saptamak ve
1...,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261 263,264,265,266,267,268,269,270,271,272,...328