Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 174

162
Kronik HCV
yüksek bir replikasyon kapasitesine sahip olduğu için direnç gelişimi bu grup
DAA için önemli bir sorundur. Genetik direnç bariyeri bu grup ilaçlar için dü-
şüktür. Bu sorunların giderilmesi için daha yüksek genetik bariyere sahip ve
daha fazla genotipe etkili 2. jenerasyon proteaz inhibitörleri geliştirilmiştir ve
bu konudaki çalışmalar sürmektedir
(Şekil 7)
.
NS5A İnhibitörleri
NS5A, bir fosfoproteindir. NS5A fosforilasyonun rolü ayrıntılarıyla bilinme-
mekle birlikte, en iyi bilinen özelliği interferon alfa üzerindeki potansiyel etki-
sidir. Hem viral RNA replikasyonunda hem de konakçı hücrenin fizyolojisinin
modülasyonunda anahtar rol oynar. Bu sınıfın ilk DAA’sı olan BMS-790052’in
(daklatasvir) hücre kültüründe değişik genotiplere sahip replikonlar üzerinde
etkili olduğu, IFN ve diğer DAA’larla birlikte pozitif bir sinerjistik etki yarattığı
bilinmektedir (31-33). Bu nedenle değişik sınıftan DAA’lar ile birlikte kullanıla-
bilir ancak proteaz inhibitörlerinin olduğu gibi NS5A inhibitörlerinin de düşük
genetik bariyer nedeni ile direnç sorunları vardır
(Şekil 7)
.
NS5B İnhibitörleri
NS5B RdRp (RNA bağımlı RNA polimeraz) inhibitörleri HCV replikasyon dön-
güsünde temel bir rol oynar ve ilaç tedavisi için ideal bir hedeftir
(Şekil 6)
.
Şekil 5:
NS3/4A proteazın yapısı
1...,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173 175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,...328