Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 165

153
HCV Enfeksiyonu Tanısında Kullanılan Testler
karşı enzim immünoassay (ELİSA) yöntemiyle bakılan HCV’ye karşı gelişmiş
antikorların (anti-HCV) saptanmasıdır
(Tablo 1)
. Günümüzde 3. kuşak ELİSA
testlerinin duyarlılığı ve özgüllüğü oldukça yüksektir. Dolayısıyla anti-HCV
negatif olan birisinde klinik pratikte HCV enfeksiyonu ekarte edilir. Ancak
akut hepatit C enfeksiyonunun erken dönemlerinde, immünsupresif kişilerde
(KBY, HIV ile koenfekte, immünsupresif tedavi alanlarda, agamaglobülinemi,
hipogamaglobülinemi) anti-HCV negatif olabilir. Bu özel hasta gruplarının ta-
nısında HCV RNA testinden yararlanılmalıdır.
Anti-HCV kişi HCV ile karşılaştıktan sonraki en erken 8. haftada pozitifleşir,
hastaların çoğu 2 ile 6 ay arasında pozitifleşmektedir. HCV’ye karşı gelişmiş
bu antikorların koruyuculuğu yoktur. Anti-HCV pozitifliği uzun yıllar pozitif ka-
lır, spontan klirens ya da tedavi ile HCV’nin klirensinden sonra giderek azalıp
5-20 yıl sonra kaybolabilir.
ELİSA ile yüksek titrede pozitiflik (ELİSA oranı >9) virüsle karşılaşıldığını gös-
terir ancak akut, kronik ya da iyileşmiş bir enfeksiyonun ayırt edilmesini sağ-
Tablo 1:
Anti-HCV testi yapılması gereken hasta grupları
İV ilaç ve madde kullanımı, İV olmayan madde kullanımı (illegal madde kullanım öyküsü
bir kez olsa bile)
Riskli cinsel ilişki öyküsü olanlar (eşcinseller, çoklu partneri olanlar, partneri HCV pozitif
olanlar)
HCV pozitif iğne batması ya da mukozal temas öyküsü olanlar
Hemodiyaliz hastaları
Anti-HCV pozitif annelerin çocukları
Diş tedavisi ve tıbbi girişim öyküsü olanlar
Dövme, “piercing”, toplu sünnet öyküsü olanlar
Organ nakli yapılanlar, 1996’dan önce kan ve kan ürünleri alanlar
İmmünsüpresif kişiler
Koenfeksiyon (HBV, HIV)
Açıklanmayan karaciğer hastalığı ve ALT yüksekliği olanlar
Porfiria kutanea tarda, miks kriyoglobulinemi gibi HCV’nin ekstrahepatik bulgusu
olanlar
Ailede HCV enfeksiyonu olanlar
Ortak kapalı alanlarda yaşayanlar (hapishane, bakımevi vb)
Riskli meslek grupları (Sağlık çalışanları, kuaförler, güzellik merkezleri vb)
1...,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164 166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,...328