Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 172

160
Kronik HCV
Şekil 3:
HCV poliprotein ve posttranslasyonel poliprotein işlemleri
Şekil 4:
HCV proteinlerinin yapısı ve membranla ilişkileri (30).
Yapısal proteinler
Yapısal olmayan proteinler (NS)
HCV poliproteini
translasyon esnasında ve
sonrasında poliprotein işlemi
NS2/3
sistein proteaz
Kor
Zarf
glikoproteinler
iyon kanalı
Proteaz Serin
proteaz
Helikaz
Membran
ağı
IFN direnci
RNA bağımlı
RNA polimeraz
Serin proteaz
kofaktörü
NS3/4A
serin proteaz
1...,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171 173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,...328