Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 175

163
Şekil 6:
NS5B RNA'ya bağımlı RNA polimerazın yapısı
Şekil 7:
HCV genomu ve anti-HCV molekülleri
Yapısal Proteinler
Yapısal olmayan proteinler
C
E
1
E2
P
Y
N
S2
NS3
4A NS4
B
NS5A
NS5B
5’UTR
3’UTR
Kor
Zarf
Serine Proteaz Ns3 Proteaz
RNA bağımlı
Sistein Proteaz
RNA polimeraz
NS3-4a Proteaz İnhibitörleri
Telaprevir
Boseprevir
Simeprevir
Faldaprevir
Asunaprevir
GS-9256
GS-9451
ABT-450
MK-5172
Sovaprevir
ACH-2684
NS5A İnhibitörleri
Daklatasvir
Ledipasvir
ABT-267
GS-5816
ACH-3102
PPI-68
GSK -2336805
Samatasvir
MK-8742
Polimeraz İnhibitörleri
Nükleos(t)id nonnükleos(t)id
Merisitabin Tegobuvir
Sofosbuvir ABT -333
VX-135 Deleobuvir
IDX -20963 BMS -791325
ACH-3422 PPI -383
GS-938 GS -9669
GS6620 TMC -647055
TMC-649128 A BT-333
VCH-759
GS9190
Kronik HCV Enfeksiyonunda Antiviral Tedavinin Amaçları
1...,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174 176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,...328