Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 321

309
Dizin
İmmün reaktif faz, 44, 45, 48
İmmün toleran faz, 42, 43, 71
İmmünkompromize kişilerde aşılama, 109
İmmünosupresif tedavi, 55, 69, 92, 153
İmmünpatogenez, 28
İnaktif dönem, 54
İnaktif HBV taşıyıcılığı, 46, 48
İnaktif sirozlu hastalar, 47
İnkübasyon dönemi, 133, 143
Inno-LIPA, 152
İnsidans, 17, 18, 46, 89, 102, 109, 129, 157,
158, 194, 258
İnsülin rezistansı, 147
İnterferon alfa (IFN?), 29, 71, 162, 233, 294
İnterferon alfa/beta (IFN-?/ß), 29
İnterferon gama (
IFN-?)
, 29-31, 33-37
İnterlökin-18 (IL-18), 29
İnterlökin-26B polimorfizmi, 75, 80, 145
İntravenöz ilaç bağımlılıığı, 18, 129, 246
ION, 194
ION-1, 194, 195, 197
ION-II, 194, 195, 197
ION-III, 194, 195, 197
Ishak, 155
İzole anti-HBc pozitifliği, 59, 60
J
JAK/STAT, 274
K
Kalıcı virolojik yanıt (KVY), 67,89, 136, 157,
161, 185, 189, 192, 251, 295
Kalsinörin inhibitörleri, 171
Kan donörü, 24, 55, 122, 244
Kantitatif HBsAg düşüşü, 75
Karaciğer biyopsisi, 43, 45-49, 53, 54, 62,
70-73, 77, 95, 146, 155, 292, 299
Karaciğer histolojisi, 55, 68, 70, 88, 147,
193
Karaciğer nakli, 69, 96, 109, 167, 168-173,
214
Kemoterapi, 18, 92, 93, 107, 136
Kılavuzlar, 23, 42, 43, 45, 68-72, 74, 79-84,
88, 91, 92, 155, 156, 177, 185, 192,
201, 202
Koenfeksiyon, 45, 49, 65, 68, 88, 89, 145,
147, 149, 153, 174, 175, 179, 202,
257, 277, 278, 282- 284, 289-292,
297
Kompanse ve dekompanse siroz, 87, 94,
169,
Konsolidasyon tedavisi, 81, 94
Konstitüsyonel semptomlar, 228, 229
Kor proteini HBcAg, 11
Kor/pregenomik promoter (Cp), 9
Koruyucu anti-HBs düzeyi, 108
Kriyoglobülinemi, 56, 93, 135, 136-139, 153
Kronik HDV enfeksiyonu, 89, 276, 291,
292, 294, 296, 297
Kronik hepatit B tedavisi, 68, 73, 77, 83
Kronik hepatit B, 33, 41, 45, 48, 49, 53, 59,
61-63, 66-71, 73, 77, 81-83, 89, 92,
97, 257, 268, 287
Kronik hepatit C enfeksiyonu, 133, 134, 144,
L
L ve M proteinleri, 10
Laktik asidoz, 79, 95
Lamivudin (LAM), 66, 69,70, 71, 75,76, 78,
79, 83, 88, 94, 95, 260, 295
Ledipasvir, 163, 167-171, 173, 174, 187, 189-
191, 194, 195, 203, 204, 207-210,
223
Lenfoma, 135, 136, 156
L-HBsAg, 260, 262
Liken planus, 135, 137, 234
Limiting plate
, 146
LKM3, 276, 285
LONESTAR çalışması, 194
M
M204V/I, 78
Marihuana, 147, 148
MELD skoru, 95, 171
Membranoproliferatif glomerülonefrit
(MPGN), 56, 93
Memeli hücresinden üretilen aşılar, 101
Merisitabin, 163, 221, 222
Mesleki olmayan temas, 110, 111
Mesleki temas, 110, 111, 112
1...,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320 322,323,324,325,326,327,328