Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 325

313
Dizin
X promoter, 9
X proteini, 9, 10, 12
Y
Yan etkiler
inteferon tedavisinde, 75
NUCs tedavisinde, 79
Yapısal olmayan proteinler, 10, 11, 32, 159,
160, 163, 186, 215
Yapısal olmayan 3/4A NS3/4A proteaz
inhibitörleri, 186
Yapısal proteinler, 145, 159, 160, 163, 185,
186, 215
Yenidoğan aşılaması, 103, 112
Yüksek direnç bariyerli NUCs, 83
Yüksek normal ALT seviye, 47
Z
Zarf proteinleri, 9, 10, 14, 32, 158, 159, 161
1...,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324 326,327,328