Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 319

307
Dizin
ds-RNA, 274
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 17, 87, 120,
214, 243
E
E1 bölgesi, 152
EASL, 68-74, 79-83, 95, 168, 170, 172, 176,
192, 202-204
Efavirenz, 174, 175
Ekstrahepatik bulgular, 55, 87, 93, 133, 135,
156
Elastografi, 62, 154
Elastometri, 48
Elbasvir, 187, 188, 196, 201
ELISA, 151, 153
Emtrisitabin (FTC), 80, 174, 175, 295
Endemisite, 17, 18, 22, 26, 87, 90, 103, 268
düşük, 17, 18, 26, 103, 268
orta, 17, 87, 109, 268, 269
yüksek, 17, 107, 268
Entekavir (ETV), 62, 65, 75, 76, 78, 79, 80,
83, 88, 94, 95, 97, 295
ERADICATE çalışması, 196
Erişkin aşılaması, 105
Escape
mutasyon, 61
European Association for the Study of the
Liver (EASL) kılavuzu, 68, 202
F
Faktör II, VII, X, XI ve XIII, 179
Fas ligand, 35, 36, 275
Fas reseptör, 35, 275
Faz III klinik çalışmalar, 192, 220
FIB-4 skoru, 155
Fibrinojen eksikliği, 179
Fibromiyalji, 135
Fibroscan, 154
Fibrozis skoru, 43, 77
Fulminan hepatit, 17, 41, 53, 55, 64, 95, 96,
257, 270, 278, 283, 284, 290, 292
G
Gamma-glutamil transpeptidaz (GGT), 61
Gebelik, 73, 92, 93, 105, 109, 231, 238, 251
Gebelikte fetal ölüm, 131
Genişletilmiş Bağışıklama Programı
genelgesi, 114
Genotip 1, 120, 123, 148, 152, 154, 161, 166-
174, 185, 186, 189,194, 199, 200,
215, 217-222, 227, 249, 258, 270,
295
Genotip 1a, 170, 172, 173, 192, 196, 199,
200, 202, 209, 223
Genotip 1b,123, 170, 173, 199, 200, 209,
215, 219, 223
Genotip 2, 120, 123, 148, 168, 170, 173-175,
209, 219, 258, 270
Genotip 3, 120, 121, 123, 145, 147, 148, 175,
209, 209, 221, 259, 270
Genotip 4, 120, 123, 170, 173, 199, 209,
270
Genotip 5, 6, 210
GFR değeri, 176, 177
Glomerülonefrit, 56, 93, 135, 136, 138
Göz hastalıkları, 234
Grazoprevir, 186-188, 196, 201, 219
GT 1b, 187, 202-204, 207
Guillain Barre sendromu, 56, 57, 93
Güvenlik kategorisi, 91
H
Hallmark Dual, 200
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi
(CDC), 18, 26, 248, 251
HBV genotipleri, 20
HBeAg negatif KHB fazı, 48
HBeAg pozitif immün reaktif faz, 44, 45
HBeAg serokonversiyonu, 35, 44, 45, 55,
56, 67, 68, 71, 75, 76, 81
HBeAg, 9, 11, 20, 23, 25, 30, 32-37, 42-49,
53-56, 58-60, 62, 63, 65-76, 78-
82, 88, 90, 94
HBIG, 90, 92, 96, 97, 103, 104, 108-112
HBsAg kantitasyonu, 62, 294
HBsAg kaybı, 49, 54, 62, 66, 67, 75-77, 81,
82, 95, 294
HBsAg pozitif kaynakla temas, 110
HBsAg prevalansı, 18, 19, 106, 107
HBsAg/anti-HBs’nin birlikte pozitifliği, 61
HBV aşısı, 90 100, 101, 112
1...,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318 320,321,322,323,324,325,326,327,328