Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 317

305
Dizin
Dizin
0-9
3D rejimi, 199, 200
A
AASLD kılavuzu, 68-71,80, 95, 207, 210
AASLD, 68-74, 79-83, 95, 192, 201, 202,
207, 210,
Adaptif immün yanıt, 29, 30, 33, 34, 37
Adefovir (ADV), 70, 71, 76, 78, 79, 81-83,
88, 91, 97, 295
Advisory Committee on Immunization
Practices (ACIP), 100
Akciğer nakli, 177
Akut HDV, 273, 275, 284
Akut hepatit B, 52, 53, 55, 58, 59, 64, 65,
95, 109, 282
Akut hepatit C enfeksiyonu, 133, 143, 144,
153
Akut hepatit D, 273, 275, 282, 284
Akut kolestatik hepatit, 171, 172
Alfa fetoprotein (AFP), 46, 68, 71, 73
Alkalen fosfataz (ALP), 61
ALT düzeyleri, 29, 34, 43, 44, 47, 54, 68-
70, 94, 133, 134, 148
Alternatif interferonlar, 298
Amerika Karaciğer Hastalıkları Araştırma
Derneği (AASLD), 68-74, 79-83, 95,
192, 201, 202
Anemi, 136, 172, 176, 178, 187, 193, 228-231,
234, 238
Anorektal semptomlar, 229
Anti-Delta IgG, 269
Anti-enflamatuar sitokinler, 34
Antigenomik RNA (AG-RNA), 259, 260,
262
Anti-HBc IgM, 58-61, 283, 290-292
Anti-HCV, 121, 123, 126-128, 130, 134, 136,
138, 151, 153, 154, 161, 163, 175, 191,
243, 246, 248-251
prevelansı, 117-119, 122, 123, 126
Anti-HDV IgG, 269, 289, 290
Anti-HDV IgM, 285, 289, 291, 298
Antijen sunan hücreler, 29, 30, 275
Antiretroviral Pregnancy Registry (APR),
90
Antiretroviral tedavi (ART), 88, 110, 174, 175,
199
Antiviral sitokin, 29, 35
APASL, 68-75, 79-80, 82,
Apoptoz, 31, 36, 275
APRI, 154, 155
Aşı, 17-19, 22, 23, 58, 60, 61, 90, 92,
100-113, 120, 245-247, 257, 267,
270
dozu, 102
şemaları, 102
yapılışı, 102
Aşılama öncesi ve sonrası testler, 107
1...,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316 318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,...328