Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 291

279
NFKB’yi stimüle edebilir. HDV enfeksiyonundaki ciddi nekroenflamasyonun
ve HCC’ye gidişin NFKB stimülasyonu ile olabileceği ileri sürülmüştür (39).
Klusterin yaşlanma, kanser, ateroskleroz, diyabet ile renal ve nörodejene-
ratif hastalıklar gibi oksidatif stresin arttığı birçok durumla ilgili bir glikopro-
teindir. Hem HDAg-L’nin hem de HDAg-S’nin klusterin gen ekspresyonunu
artırdığı gösterilmiştir. Klusterinin tümör hücrelerinde arttığı ve tümör ge-
lişimine katkıda bulunduğu da belirlenmiştir. HDAg’nin klusterin gen pro-
moter bölgesindeki histon H3 asetilasyonunu artırdığı gösterilmiştir. Benzer
modifikasyonlar çeşitli onkojenik virüslerde de saptanmıştır. Artmış histon
asetilasyonu ve klusterin gen ekspresyonu HDV ile enfekte hücrelerin sağ-
kalımında artışa yol açar. Bu durum HCC gelişimine katkıda bulunabilmek-
tedir (40).
Kaynaklar
1.
Niro GA, Smedile A. Current concept in the pathophysiology of hepatitis delta
infection. Curr Infect Dis Rep 2012; 14:9-14
2.
Govindarajan S, Fields HA, Humphrey CD, Margolis HS. Pathologic and
ultrastructural changes of acute and chronic delta hepatitis in an experimentally
infected chimpanzee. Am J Pathol 1986; 122: 315-322
3.
Canese MG, Rizzetto M, Novara R, London WT, Purcell RH. Experimental infection
of chimpanzees with the HBsAgassociated delta (delta) agent: an ultrastructural
study. J Med Virol 1984; 13: 63-72
4.
Cole SM, Gowans EJ, Macnaughton TB, Hall PD, Burrell CJ. Direct evidence for
cytotoxicity associated with expression of hepatitis delta virus antigen. Hepatology
1991; 13: 845-851
5.
Lefkowitch JH, Goldstein H, Yatto R, Gerber MA. Cytopathic liver injury in acute
delta virus hepatitis. Gastroenterology 1987; 92: 1262-1266
6.
Wu JC1, Chen CL, Lee SD, Sheen IJ, Ting LP. Expression and localization of the
small and large delta antigens during the replication cycle of hepatitis D virus.
Hepatology. 1992 Nov;16(5):1120-7.
7.
Ottobrelli A, Marzano A, Smedile A, et al. Patterns of hepatitis delta virus
reinfection and disease in liver transplantation. Gastroenterology 1991;101:1649-55.
8.
Guilhot S, Huang SN, Xia YP, La Monica N, Lai MM, Chisari FV. Expression of the
hepatitis delta virus large and small antigens in transgenic mice. J Virol 1994; 68:
1052–58.
9.
Zachou K, Yurdaydin C, Drebber U, et al, for the HIDT-1 Study Group. Quantitative
HBsAg and HDV-RNA levels in chronic delta hepatitis. Liver Int 2010; 30: 430–37.
10.
Larner A, Reich NC. Interferon signal transduction. Biotherapy 1996; 8: 175-181
11.
Pugnale P, Pazienza V, Guilloux K, et al. Hepatitis delta virus inhibits alpha
interferon signaling. Hepatology 2009;49:398-406.
12.
Hartwig D, Schütte C, Warnecke J, Dorn I, Hennig H, Kirchner H, Schlenke P. The
large form of ADAR 1 is responsible for enhanced hepatitis delta virus RNA editing
HDV Enfeksiyonu: Patogenez
1...,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290 292,293,294,295,296,297,298,299,300,301,...328