Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 22

10
Kronik Hepatit B
Translasyon/Yapısal ve Yapısal Olmayan Proteinler
pgRNA’nın translasyonuyla kor proteini ve viral polimeraz, subgenomik
RNA’ların translasyonuyla üç zarf proteini ile X proteini sentezlenir (12).
preS/S ORF tarafından kodlanan S bölgesi mRNA sekanslarında üç ayrı
translasyon başlatıcı kodon vardır ve bu kodonlardan yüzey antijen polipep-
tidlerinin sentezi düzenlenir. Üç yüzey proteininde de S proteininin C termi-
nali ortaktır; L ve M proteinlerinde ise okuma sırasıyla preS1 ve preS2 bölge-
lerinden başladığı için N terminalleri farklı uzunluklardadır ve bu proteinler
aynı zamanda preS1 ve preS2 proteinleri olarak da bilinir. S proteini ise majör
yüzey antijenidir (3). Bu polipeptidlerin translasyon sonrası glikozilasyon ile
modifikasyon dereceleri farklılık gösterir. Glikozilasyonun viral partiküllerin
salımı için gerekli olduğu düşünülmektedir (23).
Zarf proteinleri translasyonla eşzamanlı olarak ER membranına girer, ag-
rage olarak ER lümenine tomurcuklanır ve hücre tarafından subviral partikül
ya da Dane partikülü olarak salınırlar. 42 nm çapındaki Dane partikülleri her
üç HBsAg formunu da içerir; 22 nm çapındaki subviral partiküller ise ağırlıklı
Şekil 3:
HBV genomu transkript ve translasyon ürünleri. (7 no’lu kaynaktan
uyarlanmıştır)
cccDNA transkripsiyonu ile beş RNA gen ürünü sentezlenir. Bu RNA molekülleri pregenom olarak
enkapside olur ya da mRNA translasyonuyla yapısal ve yapısal olmayan proteinler sentezlenir.
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,...328