Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 241

229
İlaç Yan Etkilerinin Yönetimi
BOC ve TVR’nin kendilerine özgü yan etkileri de bulunmaktadır
(Tablo 3)
(16-20).
Konstitüsyonel Semptomlar
IFN kullanımına bağlı konstitüsyonel semptomlara sık rastlanılmaktadır. En
sık, tedavinin başlangıç döneminde gelişen grip benzeri şikâyetler görülür.
PegIFN alımından sonraki 48 saat içinde en şiddetlidir. Genellikle tedavinin ilk
2-3 haftasında azalmaya başlar. Hastaların %10’unda 3. aya kadar sürer. Ateş
(%33-56), yorgunluk, miyalji (%48-64), baş ağrısı (%52-62) ve artralji (%25-34)
en sık görülen bulgulardır. Hastaların bu yan etkiler konusunda bilgilendiril-
mesi gerekir. Bol sıvı almaları, hafif egzersiz yapmaları ve ilk dozların akşam
saatlerinde yapılması önerilir. Semptomların azaltılmasında parasetamol (<2
g/gün) veya ibuprofen kullanılabilir (1,4,10,15,18,21).
Tablo 2:
Ribavirinin yan etkileri
Hemolitik anemi
Bulantı
Dermatolojik yan etkiler
Kuru öksürük
Burun tıkanıklığı
Gebelikte fetal ölüm ve anomaliler
Böbrek hasarı
Orta düzeyde lenfopeni
Hiperürisemi
Tablo 3:
Üçlü KHC tedavisinde görülen spesifik yan etkiler
İlaç ve Yan Etkileri
3’lü Tedavi
2’li Standart Tedavi
Boseprevir
Anemi
Tat alma bozukluğu
%45-50
%35-44
%20-30
%11-16
Telaprevir
Raş
Anemi
Anorektal semptomlar
%56
%36
%29
%34
%17
%7
1...,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240 242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,...328