Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 251

239
oranlarının artmasını sağlamış ama yan etkileri de artırmıştır. Ancak iyi bir yan
etki yönetimiyle hastaların büyük kısmı ilaç kesilmesine gerek olmadan teda-
vilerini tamamlamaktadır.
KHC tedavisindeki gelişmeler sürmektedir. Viral ve konak faktörlerine etkili
çok sayıda DAA geliştirilme aşamasındadır; bunlar günümüzde hızla klinik
kullanıma girmektedir.
Tedavi öncesi hastaların ayrıntılı biçimde değerlendirilmeleri ve hastalıkları
ile tedavi uyumunun önemi hakkında bilgilendirilmeleri, ayrıca tedavi sırasın-
da yan etkilerin izlenmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması KHC tedavisinin
başarısında ve KVY elde etmede önemlidir. Hekim ile hasta arasında kurula-
cak iyi bir iletişim de tedavi başarısını önemli ölçüde artırmaktadır.
Kaynaklar
1.
Sung H, Chang M, Saab S. Management of Hepatitis C Antiviral Therapy Adverse
Effects. Curr Hepat Rep 2011; 10:33-40.
2.
Recommendations for prevention and control of hepatitis C virus (HCV) infection
and HCV-related chronic disease. Centers for Disease Control and Prevention.
MMWR Recomm Rep 1998; 47:1-39.
3.
EASL Clinical Practice Guidelines: management of hepatitis C virus infection. J
Hepatol 2014; 60:392-420.
4.
Ghany MG, Strader DB, Thomas DL, Seeff LB. Diagnosis, management, and
treatment of hepatitis C: an update. Hepatology 2009; 49:1335-1374.
5.
Bacon BR, Gordon SC, Lawitz E ve ark. Boceprevir for previously treated chronic
HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 2011; 364:1207-1217.
6.
GISH RG. Treating hepatitis C: the state of the art. Gastroenterol Clin North Am
2004; 33:S1-S9.
7.
Kadir Demir Kronik C hepatiti tedavisinin yan etkileri ve tedavileri Nobel Med
2005; 1(3): 27-28.
8.
Leblebicioğlu H Kronik hepatit C'de güncel tedavi ANKEM Derg 2006;20(Ek
2):208-212.
9.
Feld JJ, Kowdley KV, Coakley E ve ark. Treatment of HCV with ABT-450/r-
ombitasvir and dasabuvir with ribavirin. N Engl J Med 2014; 370:1594-1603.
10.
Aygen A, Keten D, Akalın H, Asan A ve ark. Kronik Hepatit C Virusu İnfeksiyonunun
Yönetimi: Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Viral Hepatit
Çalışma Grubu Uzlaşı Raporu Klimik Dergisi 2014; 27(Özel Sayı 1): 19-39.
11.
Dinçer D. Kronik C hepatiti tedavisinin yan etkileri ile mücadele. Güncel
gastroenteroloji dergisi aralık 2005 9/4 258-64.
12.
Fried MW. Side effects of therapy of hepatitis C and their management.
Hepatology 2002; 36:S237-S244.
13.
Mchutchison JG, Poynard T. Combination therapy with interferon plus ribavirin for
the initial treatment of chronic hepatitis C. Semin Liver Dis 1999; 19 Suppl 1:57-65.
14.
Manns MP, Mchutchison JG, Gordon SC ve ark. Peginterferon alfa-2b plus ribavirin
compared with interferon alfa-2b plus ribavirin for initial treatment of chronic
İlaç Yan Etkilerinin Yönetimi
1...,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250 252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,...328