Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 222

210
Kronik HCV
– Diğer alternatif tedaviler, SOF + RBV + PegIFN 12 hafta süreyle veya
SOF + Simeprevir + RBV 12 hafta süreyle verilmesi şeklindedir (39).
Genotip 5, 6
Mevcut verilerin HCV genotip 5 veya 6 enfeksiyonlarında tedavi kararı için
yetersiz olmasına karşılık eldeki verilerle 12 hafta süreyle SOF + ledipasvir
kombinasyon tedavisinin kullanımı önerilmektedir. Alternatif olarak, IFN te-
davisi kullanılabilecek hastalarda SOF + RBV + PegIFN kombinasyonunun 12
hafta süreyle verilmesi önerilebilir.
AASLD kılavuzunun çalışmaların verileri ışığında tedavi deneyimli hastalar-
da verilmesini önerdiği tedaviler ise
Tablo 7
’de özetlenmiştir.
Sonuç olarak, HCV enfeksiyonunda ilaç gelişiminde son yıllarda dramatik
bir gelişme ile karşı karşıyayız. Kolay tolere edilebilen, yan etki/toksisitesi mi-
nimal olan, kısa süreli ve tamamı oral tedavilerle sağlanan KVY oranları yakın
zamanda HCV enfeksiyonunun sorun olmaktan çıkacağının müjdecisi sayı-
labilir. Özellikle koenfekte hastalar, kronik böbrek yetmezlikli hastalar, sirotik
ve transplant hastaları gibi tedavisi güç hasta gruplarının da sorun olmaktan
çıkacağını/çıktığını yapılmış olan çalışmalarla görmekteyiz.
Kaynaklar
1.
Pockros PJ. Direct acting antivirals for the treatment of hepatitis C virüs infection.
Di Bisceglie AM (Ed). UpToDate.
Erişim tarihi 10.07.2015.
2.
Gutierrez JA, Lawitz EJ, Poordad F. Interferon-free, direct-acting antiviral therapy
for chronic hepatitis C. J Viral Hepat. 2015 Jun 17. doi:10.1111/jvh.12422.
3.
Tencate V, Sainz B Jr, Cotler SJ, Uprichard SL. Potential treatment options and
future research to increase hepatitis C virus treatment response rate. Hepat Med
2010; 2: 125–145.
4.
Poordad F, Dieterich D. Treating hepatitis C: current standard of care and
emerging direct-acting antiviral agents. J Viral Hepatitis 2012;19:449–464.
5.
Fusco DN, Chung RT. Novel therapies for hepatitis C: insights from the structure of
the virus. Ann Rev Med 2012; 63:373-387.
6.
Schaefer EA, Chung RT. Anti-hepatitis C virus drugs in development.
Gastroenterology 2012;142:1340-1350.
7.
Afdhal N, Zeuzem S, Kwo P, Chojkier M, Gitlin N, Puoti M,et al. Ledipasvir and
sofosbuvir for untreated HCV genotype 1 infection. N Engl J Med 2014;370:1889-
98.
8.
Afdhal N, Reddy KR, Nelson DR, Lawitz E, Gordon SC, Schiff E, et al. Ledipasvir
and sofosbuvir for previously treated HCV genotype 1 infection. N Engl J Med
2014;370:1483-93.
9.
Kowdley KV, Gordon SC, Reddy KR, Rossaro L, Bernstein DE, Lawitz E, et al.
1...,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221 223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,...328