Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 219

207
Tablo 7:
AASLD kılavuzuna göre tedavi deneyimli kronik HCV enfeksiyonlu hastalarda önceki başarısız tedavi
durumuna göre önerilen tedaviler
Önceki
başarısız
tedavi
Hasta/Hastalık karakteristikleri
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
GT 5 veya 6
PegIFN+RBV GT 1a nonsirotik hastalar
- SOF/ledipasvir 12 hf
- OBV/PTV/r+DSV
+RBV 12 hf
- SOF/Simeprevir 12 hf
SOF/RBV
kombinasyonu
nonsirotik hastaya
12 hf süreyle, sirotik
hastalara 16 hf süreyle
önerilir.
Alternatif olarak
SOF/RBV/PegIFN
kombinasyonu 12 hf
süreyle önerilir.
IFN tedavisi alabilecek
hastaya; SOF/RBV/
PegIFN kombinasyonu
12 hf süreyle
IFN tedavisi
alamayacak
hastaya; SOF/RBV
kombinasyonu 24 hf
süreyle
-SOF/ledipasvir
Nonsirotik hastaya 12
hf süreyle
Sirotik hastaya 24 hf
süreyle
- OBV/PTV/
r+RBV nonsirotik
hastaya 12 hf
süreyle
- SOF/RBV/
PegIFN; IFN
tedavisi için
uygun olan
hastaya 12 hf
süreyle
- SOF+RBV 24 hf
SOF/ledipasvir 12 hf
Alternatif olarak SOF/
RBV/PegIFN 12 hf
süreyle
GT 1b nonsirotik hastalar
- SOF/ledipasvir 12 hf
- OBV/PTV/r+DSV 12 hf
- SOF/Simeprevir 12 hf
GT 1a veya 1b kompanse
sirotik hastalar alttipe
bakmaksızın
- SOF/ledipasvir 24 hf
- SOF/ledipasvir+RBV
12 hf
OBV/PTV/r+DSV+RBV;
- GT1a için 24 hf
- GT1b için 12 hf
SOF/simeprevir±RBV; Q80K
varyantı saptanmamış GT1b
ile enfekte hasta için 24 hf
GT1a ve Q80K varyantı olan
sirotik hastalar yukarıdaki
tedavilerden biri ile tedavi
edilmeli
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218 220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,...328