Hepatit B'den D'ye Hep GŁncel - page 217

205
Tablo 6:
HCV monoenfekte ya da HCV/HIV koenfekte Ųncesinde bir veya birkaÁ DEA iÁeren rejimlerle, tedavi
deneyimli kronik HCV enfeksiyonlu hastalar iÁin tedavi Ųnerileri
÷nceki baĢarżsżz
tedavi
Genotip
LDV/SOF
OBV/PTV/r, DSV OBV/PTV/r
SOF ve
simeprevir
SOF ve
daklatasvir
PegIFN
a
, RBV ve
TVR veya BOC
GT1
12 hf RBVíli
Ė
Ė
Ė
12 hf RBVíli
SOF tek baĢżna,
RBV ile kombine
veya PegIFN
a
ve
RBV ile kombine
GT 1
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
Ė
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
GT 2 veya
3
Ė
Ė
Ė
Ė
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
GT 4
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
Ė
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
GT 5 veya
6
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
Ė
Ė
Ė
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
PegIFN
a
, RBV ve
simeprevir
GT 1 veya
4
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
Ė
Ė
Ė
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
PegIFN
a
, RBV ve
daklatasvir
GT 1
Ė
Ė
Ė
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
Ė
GT 2 veya
3
Ė
Ė
Ė
Ė
12 hf RBVíli veya F3
veya siroz varsa 24
hf RBVíli
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni ›laÁlar
1...,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216 218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,...328