Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 216

204
Kronik HCV
Tablo 5:
EASL kılavuzuna göre HCV monoenfekte veya HCV/HIV koenfekte kompanse sirotik (Child-Pugh A), tedavi
naif veya önceki PegIFN/RBV tedavisi başarısız olmuş olan hastalara önerilen tedaviler
Hastalar PegIFN alfa,
RBV ve SOF
PegIFN
alfa, RBV ve
simeprevir
SOF ve
RBV
SOF ve
ledipasvir
PrOD
PrO
SOF ve
simeprevir
SOF ve
daklatasvir
GT 1a
12 hf
12 hf (tedavi
naif veya nüks
hastalar için) 24
hf (kısmi yanıtlı
veya yanıtsızlar
için)
–
12 hf RBV’li,
24 hf RBV’siz,
24 hf RBV’li
(tedaviye yanıtın
belirleyicileri
yoksa)
24 hf RBV’li
–
12 hf RBV’siz 12 hf RBV’siz
GT 1b
12 hf RBV’li
GT 2
12 hf
–
16-20 hf
–
–
–
–
12 hf RBV’siz
GT 3
12 hf
–
24 hf
–
–
–
–
24 hf RBV’li
GT 4
12 hf
12 hf (tedavi
naif veya nüks
hastalar için) 24
hf (kısmi yanıtlı
veya yanıtsızlar
için)
–
12 hf RBV’li,
24 hf RBV’siz,
24 hf RBV’li
(tedaviye yanıtın
prediktörleri
yoksa)
–
24 hf RBV’li
12 hf RBV’li
24 hf RBV’siz
12 hf RBV’li
24 hf RBV’siz
GT 5 ve 6
12 hf
–
–
12 hf RBV’li,
24 hf RBV’siz,
24 hf RBV’li
(tedaviye yanıtın
prediktörleri
yoksa)
–
–
–
12 hf RBV’li
24 hf RBV’siz
1...,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215 217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,...328