Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 215

203
Tablo 4:
EASL kılavuzuna göre HCV monoenfekte ya da HCV/HIV koenfekte sirozu olmayan, tedavi naif veya önceki
PegIFN/RBV tedavisi başarısız olmuş olan hastalara önerilen tedaviler
Hastalar PegIFN alfa,
RBV ve SOF
PegIFN
alfa, RBV ve
simeprevir
SOF ve
RBV
SOF ve
ledipasvir
OBV/PTV/r,
DSV
OBV/PTV/r
SOF ve
simeprevir
SOF ve
daklatasvir
GT 1a
12 hf
12 hf (tedavi
naif veya nüks
hastalar için) 24
hf (kısmi yanıtlı
veya yanıtsızlar
için)
–
8-12 hf
RBV’siz
12 hf RBV’li
–
12 hf RBV’siz 12 hf RBV’siz
GT 1b
12 hf RBV’siz
GT 2
12 hf
–
12 hf
–
–
–
–
12 hf RBV’siz
GT 3
12 hf
–
24 hf
–
–
–
–
12 hf RBV’siz
GT 4
12 hf
12 hf (tedavi
naif veya nüks
hastalar için) 24
hf (kısmi yanıtlı
veya yanıtsızlar
için)
–
12 hf RBV’siz
–
12 hf RBV’li
12 hf RBV’siz 12 hf RBV’siz
GT 5 ve 6
12 hf
–
–
12 hf RBV’siz
–
–
–
12 hf RBV’siz
Kronik HCV Enfeksiyonunda Yeni İlaçlar
1...,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214 216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,...328