Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 220

208
Kronik HCV
Tablo 7:
devamı
Önceki
başarısız
tedavi
Hasta/Hastalık karakteristikleri
GT 1
GT 2
GT 3
GT 4
GT 5 veya 6
PegIFN/RBV
ve;
TVR veya
BOC içeren
tedavi
GT1, nonsirotik hasta;
Alttipe bakmaksızın SOF/ledipasvir 12 hf
GT1, sirotik hasta; alttipe bakmaksızın SOF/
ledipasvir 24 hf
SOF/ledipasvir+RBV 12 hafta
SOF içeren
tedavi
GT 1 alttipe bakılmaksızın;
- Sınırlı veri olması nedeniyle tedavi
ertelenebilir durumda bir hasta ise
tedavinin ertelenmesi önerilir.
- Nonsirotik ve acil tedavi gerektiren bir
hasta ise, SOF/ledipasvir+RBV 12 hf
- Sirotik ve acil tedavi gerektiren bir hasta
ise, Sof/ledipasvir+RBV 24 hf
NS5A
inhibitör
içeren
tedavilerin
başarısızlığı
(SOF/
ledipasvir
veya OBV/
PTV/r+DSV)
GT 1 alttipe bakılmaksızın,
- Sınırlı veri olması nedeniyle tedavi
ertelenebilir durumda bir hasta ise
tedavinin ertelenmesi önerilir.
- Tedavi gerektiren ve/veya sirotik hasta
durumunda NS3 proteaz inhibitörlerine
ve NS5A inhibitörlerine direnç bakılması;
direnç yoksa SOF/ledipasvir+RBV
ile 24 hf tedavi, direnç varsa SOF/
simeprevir+RBV 24 hf önerilir.
- Hem NS3 hem de NS5A direnci varsa
tedavi ertelenmesi önerilir.
1...,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219 221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,...328