Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 308

296
Kronik HDV
Tablo 1:
Kronik HDV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan IFN? ile ilgili anahtar çalışmaların özeti (1 no’lu kaynaktan
alınmıştır)
Tedavi özeti Tedavi dozu ve
süresi
Hasta
sayısı
Ortalama
yaş
Siroz (%)
Ortalama
başlangıç
HDV RNA
HDV
genotip KVY(%) KBY (%)
Castelnau
ve ark (2006)
PEG
PEGIFN
a
2b,
12 ay
14
42
29
5*
1(%86),
5(%14)
43
57
Niro ve ark
(2006)
PEG veya
PEG+rbv
PEGIFN
a
2b,72
hafta
+rbv 800mg/
gün ilk 48 hafta
16
22
45
43
75
73
-
-
-
-
25
18
25
27
Erhardt ve
ark (2006)
PEG
PEGIFN
a
2b, 48
hafta
12
34
27
7*
1 veya2
17
27
Wedemeyer
ve ark (2011)
PEG+plasebo
veya
PEG+adv
veya adv
PEGIFN
a
2a
180µg/ 48hafta
+adv 10mg
adv 10 mg 48
hafta
29
31
30
38
42
33
20
14
24
6*
6*
6*
1
1
1
31
26
0
45
35
10
Yurdaydın ve
ark (2008)
LAM veya
LAM+IFN
veya
IFN
LAM100mg/
gün 12 ay
+IFN
a
2a 9MU/
haftada 3 gün
son 10 ay
IFN
a
2a 9MU
haftada 3 gün
12 ay
17
14
8
38
35
46
-
-
-
6*
6*
6*
-
-
-
12
36
50
24
21
50
Gunsar ve
ark (2005)
IFN veya
IFN+rbv
IFN?2a 9MU
haftada 3 gün
96 hafta
+rbv 1000-1200
mg/gün
10
21
39
38
30
24
-
-
-
-
20
20
23.5
23.5
1...,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307 309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,...328