Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 88

76
Kronik Hepatit B
Tablo 3:
HBeAg-pozitif ve HBeAg-negatif hastalarda onaylanmış tedavilere yanıt oranları ve genotipik direnç
Tedaviye Yanıt Parametreleri
Onay almış tedaviler
Lamivudin
Adefovir
dipivoksil
Entekavir Telbivudin
Tenofovir
disoproksil
fumarat
PEG-IFN
a
PEG-IFN +
lamivudin
a
HBeAg-pozitif hastalar
48. veya 52. hafta
Saptanamayan HBV DNA oranları% 36–44
13–21
67
60
76
25
69
HBeAg serokonversiyon, %
16–21
12–18
21
22
21
27
24
HBsAg kaybı, %
<1
0
2
0
3
3
3–7
Histolojik iyileşme, %
b
49–56
53
72
65
74
38
41
Genotipik direnç, %
27
0
0
4.4
0
0
4–11
Daha uzun süreli tedavi süreci
c
Saptanamayan HBV DNA oranları, % 39 (2)
39 (5)
94 (5)
79 (4)
97 (5)
19 (3.5)c
26 (3.0)c
HBeAg serokonversiyonu, %
47 (3)
48 (5)
41 (5)
42 (4)
40 (5)
37 (3.5)c
25 (3.0)c
HBsAg kaybı, %
0–3 (2–3)
2 (5)
5 (2)
1.3 (2)
10 (5)
11 (3.5)c
15 (3.0)c
Genotipik direnç, %
65 (5)
42 (5)
1.2 (6)
21 (2)
0 (5)
0
NA
HBeAg-negatif hastalar
48. veya 52. hafta
Saptanamayan HBV DNA oranları% 60–73
51
90
88
93
63
87
HBsAg kaybı, %
<1
0
<1
<1
0
4
3
1...,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87 89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,...328