Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 85

73
Tablo 2:
devamı
AASLD (2009)
APASL (2012)
EASL (2012)
HbeAg-
negatif
hastalar
HBV DNA >20,000
IU/ml, ALT >2×
NÜS
Tedaviye kesinlikle
başlanmalıdır,
karaciğer biyopsisi
opsiyoneldir
HBV DNA >2000
IU/ml, ALT >2× NÜS
Tedaviye kesinlikle
başlanmalıdır,
karaciğer biyopsisi
opsiyoneldir
HBV DNA >20,000 IU/
ml, ALT >2× NÜS
Tedaviye kesinlikle
başlanmalıdır, karaciğer
biyopsisi opsiyoneldir
HBV DNA 2000–
20,000 IU/ml, ALT
1–2× NÜS
- Karaciğer
biyopsisi
önerilir
- Biyopsi
sonucu
orta/ciddi
enflamasyon
veya belirgin
fibrozis ise
tedavi et
HBV DNA >2000
IU/ml, ALT 1–2×
NÜS
- ALT ve HBV
DNA'yı 1-3
ayda bir izleme
- Hasta ?40 yaş
ise biyopsi öner
- Biyopsi sonucu
orta/ciddi
enflamasyon
veya fibrozis
ise tedavi et
HBV DNA >2000 IU/
ml, ALT >NÜS
- Karaciğer
biyopsisi
(veya non-
invazif fibrozis
markerleri) önerilir
- Biyopsi sonucu
orta/ciddi
enflamasyon ve/
veya en azından
orta düzey
fibrozis ise tedavi
et
HBV DNA ?2000
IU/ml, ALT ?NÜS
İzle
HBV DNA ?2000
IU/ml, ALT ?NÜS
İzle
HBV DNA ?2000 IU/
ml, ALT ?NÜS
İzle
Siroz
Kompanse
HBV DNA >2000
IU/ml
ALT düzeyinden
bağımsız olarak
tedavi et
HBV DNA >2000
IU/ml
ALT düzeyinden
bağımsız olarak
tedavi et
HBV DNA saptanabilir
düzeyde
ALT düzeyinden
bağımsız olarak tedavi
et
HBV DNA <2000
IU/ml
ALT >NÜS ise
tedavi öner
HBV DNA <2000
IU/ml
ALT >NÜS ise tedavi
öner
Dekompanse
HBV DNA veya
ALT düzeyinden
bağımsız
olarak
tedavi
et ve karaciğer
transplantasyonu
için öner
HBV DNA veya
ALT düzeyinden
bağımsız
olarak
tedavi
et ve karaciğer
transplantasyonu için
öner
HBV DNA veya
ALT düzeyinden
bağımsız olarak
tedavi et ve karaciğer
transplantasyonu için
öner
HCC
sürveyansı
6 ayda bir USG 6 ayda bir USG ve
AFP
6 ayda bir USG
US, ultrason; NÜS, Normalin Üst Sınırı
Kronik HBV Enfeksiyonunda Tedavi
1...,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84 86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,...328