Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 86

74
Kronik Hepatit B
Şekil 1:
HBeAg-pozitif KHB olgularında kılavuzların tedavi öneri algoritmaları
Şekil 2:
HBeAg-negatif KHB olgularında kılavuzların tedavi öneri algoritmaları
*APASL her 1-3 ayda bir izleme önermektedir; **EASL >30yaş, AASLD ve APASL >40 yaş
*EASL kılavuzunda, normal ALT’li olgularda biyopsi sonucu orta/ciddi enflamasyon veya fibrozis
gösteriyorsa tedaviye başlanabileceği bildirilmektedir.
HBeAg-pozitif
HBV DNA<200 IU/ml
ALT<NÜS
HBV DNA 2000-20000 IU/ml
HBV DNA>2000 IU/ml
ALT>2NÜS
ALT 1-2 x NÜS
ALT>NÜS
AASLD, APASL, EASL
İzleme
– 3-6 ay izle
– KC biyopsisi öner
– Biyopsi orta/ciddi
enflamasyon veya
belirgin fibrozis
gösteriyorsa tedavi et
– 3-6 ay izle
– Spontan HBeAg
kaybı yoksa
tedavi et
– 3-6 ayda bir kontrol*
– Biyopsi öner, eğer:
• ALT sürekli
1-2 x NÜS
• 30-40 yaş üstü**
• Ailede HCC öyküsü
AASLD, APASL, EASL AASLD, APASL, EASL
EASL
HBeAg-negatif
HBV DNA<2000 IU/ml
ALT<NÜS
AASLD, APASL, EASL
ALT 1-2 x NÜS ALT>2 x NÜS ALT 1-2 x NÜS ALT>2 x NÜS
AASLD
APASL
EASL*
AASLD, APASL, EASL
HBV DNA 2000-20000 IU/ml
HBV DNA>20000 IU/ml
ALT>2 x NÜS
İzleme
– KC biyopsisi öner
– Biyopsi orta/ciddi
enflamasyon
veya fibrozis
gösteriyorsa
tedavi et
Tedavi et
– 1-3 ayda bir
ALT ve HBV
DNA izle
– 40 yaş üstüne
biyopsi öner
– Orta/ciddi
enflamasyon
veya fibrozis
gosteriyorsa
tedavi et
– KC biyopsisi
öner
– Orta/ciddi
enflamasyon
veya fibrozis
gösteriyorsa
tedavi et
– Tedavi
edilmesi
gerekir
– Biyopsi
opsiyonel
1...,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,...328