Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 84

72
Kronik Hepatit B
Tablo 2:
Hepatit B tedavisinde AASLD, APASL ve EASL kılavuzlarının
önerilerinin karşılaştırılması (17,18,19)
AASLD (2009)
APASL (2012)
EASL (2012)
HBV DNA eşik değeri, IU/ml
HBeAg-pozitif
HBeAg-negatif
20,000
2000–20,000
20,000
2000
2000
2000
ALT eşik değeri, U/L
Erkek: 30, Kadın: 19
Geleneksel eşik
değeri: 40 U/L
Geleneksel eşik değeri:
40 U/L
Tedavi Önerileri ve İzlem
Non-sirotik hastalar
HbeAg-pozitif
HBV DNA >20,000
IU/ml, ALT >2×
NÜS
- 3-6 ay izle
- Spontan
HBeAg kaybı
yoksa tedavi
et
- Tedavi öncesi
karaciğer
biyopsisi
opsiyonel
HBV DNA >20,000
IU/ml, ALT >2×
NÜS
- 3-6 ay izle
- Spontan
HBeAg kaybı
yoksa tedavi
et
- Tedavi öncesi
karaciğer
biyopsisi
opsiyonel
HBV DNA >2000 IU/
ml, ALT >NÜS
- 3-6 ay izle
- KC biyopsisi
(veya non-
invazif fibrozis
markerleri) önerilir
- Spontan HBeAg
kaybı yoksa ve
biyopsi sonucu
orta/ciddi
enflamasyon ve/
veya en az orta
derecede fibrozis
ise tedavi et
HBV DNA >20,000
IU/ml, ALT
?2×NÜS
- 3-6 ayda bir
izle
- Hasta >40
yaş, ALT
ısrarla 1-2x
NÜS veya
ailede HCC
öyküsü varsa
biyopsi öner
- Biyopsi
sonucu
orta/ciddi
enflamasyon
veya belirgin
fibrozis ise
tedavi et
HBV DNA >20,000
IU/ml, ALT 1–2×
NÜS
- 1-3 ayda bir
izle
- Hasta >40
yaş, ALT
ısrarla 1-2x
NÜS veya
ailede HCC
öyküsü varsa
biyopsi öner
- Biyopsi
sonucu
orta/ciddi
enflamasyon
veya fibrozis
ise tedavi et
HBV DNA >20,000 IU/
ml, ALT <NÜS
- 3-6 ayda bir izle
- Hasta >30 yaş,
ALT ısrarla 1-2x
NÜS veya ailede
HCC öyküsü
varsa biyopsi
öner
- Biyopsi sonucu
orta/ciddi
enflamasyon
veya belirgin
fibrozis ise tedavi
et
1...,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,...328