Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 89

77
Histolojik iyileşme, %
b
60–66
64–69
70
67
72
48
38
Genotipik direnç,%
23
0
0.2
2.7
0
0
1
Daha uzun süreli tedavi süreci
c
Saptanamayan HBV DNA oranları, % 6 (4)
67 (5)
NA
84 (4)
99 (5)
18 (3)
d
13 (3)
d
HBsAg kaybı, %
<1 (4)
5 (5)
NA
<1 (2)
0.3 (5)
8 (3)
d
8 (3)
d
Genotipik direnç,%
70–80 (5)
29 (5)
NA
8.6 (2)
0 (5)
0
NA
a
Tedavinin kesilmesinden 24 hafta sonra, 72. veya 78. haftada karaciğer biyopsisi yapıldı
b
Histolojik iyileşme, nekroenflamatuar skorda ?2 derece azalma ve fibrozis skorunda kötüleşme olmaması olarak tanımlanmaktadır
c
Parantez içindekiler yanıtın alındığı zamana kadar geçen yılı göstermektedir
d
Değerlendirme tedavi sonrasında yapılmıştır
Kronik HBV Enfeksiyonunda Tedavi
1...,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88 90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,...328