Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 192

180
Kronik HCV
yeterli olacağı gösterilene kadar hepatit C hastalarında aynı dozlarda ve sü-
relerde DEA ilaçlar ribavirinsiz kullanılmalıdır (4).
Tedaviye başlanacak ideal zaman henüz net bir şekilde belirlenmemiştir.
Bazı araştırmacılar klinik semptomların eşlik ettiği veya etmediği ALT yüksel-
mesinin tedaviye başlamak için en ideal zaman olabileceğini öne sürmekte-
dir (69-72). Bazıları da, hastaların 4 haftada bir yapılacak HCV RNA tayinleri
ile izlenmesi gerektiğini ve sadece 12. haftada HCV RNA pozitif olmayı sürdü-
ren hastaların tedavi edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir (73). Günümüzde
belgelenmiş HCV geçişi olmadan, HCV ile temas sonrası profilaktif olarak
antiviral tedavi başlama endikasyonu bulunmamaktadır.
Kaynaklar
1.
Lavanchy D. Evolving epidemiology of hepatitis C virus. Clin Microbiol Infect
2011;17:107–115.
2.
Hilgenfeldt EG, Schlachterman A, Firpi RJ. Hepatitis C: Treatment of difficultto treat
patients. World J Hepatol. 2015;7:1953-63.
3.
European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines:
management of hepatitis C virus infection. J Hepatol 2011;55:245–264.
4.
European Association for Study of Liver. EASL Recommendations on Treatment of
Hepatitis C 2015. J Hepatol. 2015;63:199-236.
5.
Antaki N, Craxi A, Kamal S, Moucari R, Van der Merwe S, Haffar S, et al. The
neglected hepatitis C virus genotypes 4, 5, and 6: an international consensus
report. Liver Int 2010;30:342–355.
6.
Bacon BR, Gordon SC, Lawitz E, Marcellin P, Vierling JM, Zeuzem S, et al.
Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med
2011;364:1207–1217.
7.
Jacobson IM, McHutchison JG, Dusheiko G, Di Bisceglie AM, Reddy KR, Bzowej
NH, et al. Telaprevir for previously untreated chronic hepatitis C virus infection. N
Engl J Med 2011;364:2405–2416.
8.
Poordad F, McCone Jr J, Bacon BR, Bruno S, Manns MP, Sulkowski MS, et
al. Boceprevir for untreated chronic HCV genotype 1 infection. N Engl J Med
2011;364:1195–1206.
9.
Zeuzem S, Andreone P, Pol S, Lawitz E, Diago M, Roberts S, et al. Telaprevir for
retreatment of HCV infection. N Engl J Med 2011;364:2417–2428.
10.
Lawitz E, Sulkowski MS, Ghalib R, Rodriguez-Torres M, Younossi ZM, Corregidor A,
et al. Simeprevir plus sofosbuvir, with or without ribavirin, to treat chronic infection
with hepatitis C virus genotype 1 in non-responders to pegylated interferon and
ribavirin and treatment-naive patients: the COSMOS randomised study. Lancet
2014;384:1756–1765.
11.
Jensen DM, O’Leary JG, Pockros PJ, Sherman KE, Kwo PY, Mailliard ME, et al.
Safety and efficacy of sofosbuvir-containing regimens for hepatitis C: realworld
experience in a diverse, longitudinal observational cohort. Hepatology
2014;60:219A.
1...,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191 193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,...328