Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 303

291
HDV Enfeksiyonu: Tanı
Şekil 2:
Süperenfeksiyonda HBV-HDV serolojisi (4 no’lu kaynaktan alınmıştır)
Tablo 1:
Delta hepatitinde laboratuvar tanı (3 no’lu kaynaktan
alınmıştır)
Tanı göstergeleri
Akut HBV/HDV
koenfeksiyonu
HDV
süperenfeksiyonu
Kronik HDV
enfeksiyonu
HBsAg
Pozitif
4.8
5.5
Anti-HBc IgM Pozitif
2.8
3.5
Serum HDAg
Erken ve kısa
süreli, sıklıkla
yakalanamayabilir
Erken ve kısa süreli,
sıklıkla
yakalanamayabilir
Saptanamaz
Serum HDV RNA Erken, geçici fakat
HDAg’den daha
uzun süreli
Erken, sürekli
Genellikle pozitif
Anti-HDV, total
Geç, düşük titre Hızlıca yükselen
titreler
Yüksek titreler
Anti-HDV, IgM Geçici, belki tek
gösterge
Hızlıca yükselen ve
kalıcı titreler
Değişen titreler,
genellikle
yüksek
Karaciğer HDAg Endike değil
Pozitif
Genellikle pozitif,
geç dönemde
negatif olabilir
Bulaşmadan sonra geçen süre (ay)
1
2
3
4
5
12
Anti Delta
ALT
İkter
Semptom
Anti-HBc IgG
HBsAg
HDV RNA
1...,293,294,295,296,297,298,299,300,301,302 304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,...328