Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 305

293
11.
İnan D. Kronik delta hepatitinde tanı (akut ve kronik hepatit tanısı). In: Köksal İ,
Leblebicioğlu H, eds. Kronik Hepatitlerin Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar. Ankara:
Bilimsel Tıp Yayınevi, 2007: 239-44.
HDV Enfeksiyonu: Tanı
1...,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304 306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,...328