Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 70

58
Hepatit B Enfeksiyonunda Tanı
Dr. Dilara İnan
Hepatit B virüsünün (HBV) özgül tanısında kullanılan serolojik testler HBsAg,
HBeAg, anti-HBs, anti-HBc ve anti-HBe’dir (1, 2).
Hepatit B Yüzey Antijeni (HBsAg)
HBV yüzeyinde bulunan bir proteindir; akut ve kronik HBV enfeksiyonu sıra-
sında yüksek düzeylerde saptanabilir. HBsAg’nin pozitif bulunması hastanın
bulaştırıcı olduğunun işaretidir. HBsAg, HBV ile karşılaştıktan sonra enfekte
olan kişinin kanında ortalama 4 hafta (1-9 hafta) sonra saptanabilir. HBsAg
pozitifliği akut veya kronik HBV enfeksiyonunu gösterebilir; bunların ayırt
edilmesi için anti-HBc IgM araştırılmalıdır. Akut hepatit B’de klinik, HBsAg’nin
serumda ortaya çıkışından ortalama 4-10 hafta sonra belirginleşir.
Vücut enfeksiyona karşı normal immün yanıtın bir parçası olarak HBsAg’ye
karşı antikor oluşturur. Altı aydan uzun süre HBsAg’nin pozitif bulunması kro-
nik B hepatitinin göstergesidir.
Hepatit B Yüzey Antikoru (anti-HBs)
HBV enfeksiyonundan iyileşmeyi ve bağışıklığı gösterir. Hepatit B’ye karşı
başarılı aşılamanın göstergesi de anti-HBs’dir.
Total Hepatit B Kor Antikoru (anti-HBc Total)
Akut hepatit B semptomlarının ortaya çıkmasıyla saptanabilir ve yaşam boyu
pozitif kalır. Anti-HBc’nin pozitif bulunması geçirilmiş veya süregiden HBV en-
feksiyonunun işaretidir.
1...,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69 71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,...328