Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 130

118
Kronik HCV
değerdir (3). Tahmini prevalansın en düşük olduğu Kuzey Avrupa’da HCV
prevalansı %1’den düşüktür ve en düşük prevalans İngiltere ile İskandinav
ülkelerinden (%1’in altında) bildirilmiştir. Prevalansın yüksek olduğu ülkeler ise
Asya ve Afrika’da yer almaktadır (4). Bütün dünyadaki viremik HCV enfeksi-
Tablo 1:
Bölgelere göre dünya genelinde HCV prevalansı*
Bölge
Anti-HCV
prevalansı (%)
Viremik HCV
prevalansı (%)
Viremik oranı
(%)
Asya Pasifik, Yüksek Gelir
1.1 (0.5-1.7)
0.8 (0.4-1.2)
74
Asya, Orta
5.4 (3.5-6.8)
2.3 (1.5-3.0)
43
Asya, Doğu
1.2 (0.4-1.8)
0.7 (0.3-1.1)
60
Asya, Güney
1.1 (0.7-1.5)
0.9 (0.5-1.2)
81
Asya, Güneydoğu
1.0 (0.8-1.8)
0.7 (0.5-1.1)
63
Avustralya
1.4 (1.0-1.5)
1.0 (0.8-1.1)
75
Karayipler
0.8 (0.2-1.3)
0.6 (0.1-0.9)
70
Avrupa, Orta
1.3 (1.1-1.6)
1.0 (0.9-1.2)
80
Avrupa, Doğu
3.3 (1.6-4.5)
2.3 (1.1-3.0)
69
Avrupa, Batı
0.9 (0.7-1.5)
0.6 (0.5-1.0)
70
Latin Amerika, And bölgesi
0.9 (0.4-1.3)
0.6 (0.3-0.9)
70
Latin Amerika, Orta
1.0 (0.8-1.4)
0.8 (0.6-1.1)
75
Latin Amerika, Güney
1.2 (0.5-2.1)
0.9 (0.4-1.6)
79
Latin Amerika, Tropikal
1.2 (0.9-1.2)
1.0 (0.7-1.0)
80
Kuzey Afrika/Ortadoğu
3.1 (2.5-3.9)
2.1 (1.7-2.6)
66
Kuzey Amerika, Yüksek Gelir
1.0 (1.0-1.9)
0.8 (0.7-1.4)
76
Okyanusya
0.1 (0.1-0.6)
0.1 (0.1-0.4)
69
Sahraaltı Afrika, Merkez
4.2 (2.4-9.2)
2.6 (1.5-5.5)
61
Sahraaltı Afrika, Doğu
1.0 (0.6-3.1)
0.6 (0.4-2.0)
62
Sahraaltı Afrika, Güney
1.3 (0.8-2.5)
0.9 (0.6-1.7)
69
Sahra Afrika’sı, Batı
5.3 (2.9-9.1)
4.1 (2.3-6.7)
77
Diğer
1.9 (1.0-3.4)
1.3 (0.7-2.4)
69
Toplam
1.6 (1.3-2.1)
1.1 (0.9-1.4)
70
* Gower E, et al. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection.
J Hepatol. 2014 Nov;61(1 Suppl):S45-57.
1...,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129 131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,...328