Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 124

112
Kronik Hepatit B
Ülkemizde Hepatit B Aşısı Çalışmaları
Ulusal HBV aşılaması, ülkemizde ilk kez 1998 yılında bebeklere ve risk gru-
bundaki kişilere uygulanmaya başlamıştır. Hepatit B aşısı 2000 yılından itiba-
ren Bütçe Uygulama Talimatı’ndan çıkarılarak aşının öncelikle tüm 0-11 aylık
bebeklere uygulanması bütün sağlık kuruluşlarına duyurulmuştur. Yenidoğan
aşılamasının sağlanmasından sonra 2005 yılından itibaren ilköğretim okul-
larına HBV aşısı uygulanmaya başlanmıştır. Son olarak 2006 yılında yürür-
lüğe giren ve 2008, 2009 yıllarında güncellenen Genişletilmiş Bağışıklama
Programı genelgesinde bebeklere HBV aşısının doğumda ilk doz, bebek bir
aylık olduğunda ikinci doz, ikinci dozdan dört ay sonra da üçüncü doz şeklin-
Tablo 6:
Hepatit B virüsü ile mesleki temas sonrası önerilen temas
sonrası profilaksi (17)
Temas eden
kişinin aşı ve
aşıya yanıt
durumu
Kaynak
HBsAg-pozitif
ise
HBsAg-negatif
ise
Bilinmiyor veya
test yok
Aşısız
HBIG* + aşı şeması
Aşı şeması
Aşı şeması
Aşılı
Yanıtlı
Profilaksi gerekmez Profilaksi gerekmez Profilaksi gerekmez
Yanıtsız
HBIG + yeniden aşı
şeması ya da 2 x
HBIG
Profilaksi gerekmez Yüksek riskli
kaynaksa, kaynak
HBsAg pozitif gibi
davranılır
Yanıt bilinmiyor
Anti-HBs bakılır
1.
?10 mIU/ml
ise profilaksi
gerekmez
2.
<10 mIU/ml
ise HBIG +
rapel aşı
Profilaksi gerekmez Anti-HBs bakılır
1.
?10 mIU/ml
ise profilaksi
gerekmez
2.
<10 mIU/
ml ise rapel
aşı ve 1-2 ay
sonra titre
kontrolü
* Profilaksiye temastan sonraki en kısa sürede, tercihen 24 saat içinde başlanmalıdır. Temasla
profilaksi arasındaki maksimum süre açısından yapılan çalışma sayısı sınırlı olsa da, perkütan
temaslarda 7 günün, cinsel temaslarda 14 günün geçilmemesi gerekir.
1...,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123 125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,...328