Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 123

111
ise aşıya yanıtlı olup olmadığıdır. Bu faktörlere göre belirlenen öneriler
Tablo
6
’da sunulmaktadır. Bu tip temaslar daha çok hepatit B aşılamasının önerildiği
sağlık çalışanlarını kapsar.
Sağlık çalışanlarının HBV ile mesleki teması sonrası profilakside eğer
HBIG önerildiyse, temastan hemen sonra, mümkünse 24 saat içinde yapıl-
malıdır. HBIG’nin 7 günden geç verildiği durumlarda etkisi bilinmemektedir.
Hepatit B aşısı gerekliyse aynı şekilde mümkün olan en kısa süre içinde,
tercihen 24 saat içinde HBIG’le aynı zamanda, farklı bir enjeksiyon bölge-
sinden yapılmalıdır (17).
Mesleki teması olan sağlık personeli aşılanmaya başlamış ancak henüz
aşı şeması tamamlanmadan temas gerçekleşmişse aşı şeması tamamlanır
ve HBIG de verilir (
Tablo 6
). HBsAg-pozitif kanla temas eden kişi daha önce
primer aşı şemasını tamamlamış ancak antikor yanıtı alınamamış bir kişiyse,
HBIG verilmeli ve aşı şeması tekrar başlatılmalıdır. Eğer ikinci kez 3 dozluk
aşı şemasını da tamamlamış bir kişiyse, 1 ay arayla iki kez HBIG verilmelidir
(17).
Tablo 5:
Kan ya da kan içeren vücut sıvılarıyla mesleki olmayan temas
durumunda temas sonrası profilaksi* (13)
Temas
Profilaksi Yaklaşımı
Aşısız Kişi
Aşılı Kişi
HBsAg-pozitif kaynak
Perkütan ya da mukozal temas
Aşı şeması + HBIG 1 doz aşı
Cinsel ya da ortak enjektör kullanımı
Aşı şeması + HBIG 1 doz aşı
Cinsel saldırı mağduru
Aşı şeması + HBIG 1 doz aşı
HBsAg durumu bilinmeyen kaynak
Cinsel saldırı mağduru
Aşı şeması
Profilaksi
gerekmez
Perkütan veya mukozal temas
Aşı şeması
Profilaksi
gerekmez
Cinsel ya da ortak enjektör kullanımı
Aşı şeması
Profilaksi
gerekmez
* Profilaksiye temastan sonraki en kısa sürede, tercihen 24 saat içinde başlanmalıdır. Temasla
profilaksi arasındaki maksimum süre açısından yapılan çalışma sayısı sınırlı olsa da, perkütan
temaslarda 7 günün, cinsel temaslarda 14 günün geçilmemesi gerekir.
Hepatit B Enfeksiyonunda Korunma: Aşı ve profilaksi
1...,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122 124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,...328