Hepatit B'den D'ye Hep Güncel - page 139

127
natal bulaşma, seksüel bulaşma, aksidental iğne batması ve ev içi bulaşma da
olabilir (1-3). Başlıca HCV bulaşma yolları
Tablo 1
’de gösterilmektedir.
Parenteral Bulaşma
HCV’nin vakaların 1/3–2/3’ünde bulaşma yolu parenteraldir. En önemli bulaş-
ma yolu ise kan transfüzyonudur ve en iyi tanımlanan yol da budur. Bunun
yanında bilinmesi gerekir ki 1990’lı yıllardan itibaren kan ürünlerinin üniver-
sal taranmasıyla bu yolla bulaşma hızla azalmıştır (3). Günümüzde görülen
transfüzyon ilişkili olgular ise genellikle infekte ama henüz anti-HCV pozitifliği
oluşmamış viral kinetik açısından pencere dönemindeki kanlarla oluşan bu-
laşma neticesinde olmaktadır.
Tablo 1:
Başlıca HCV bulaşma yolları
Parenteral (transfüzyon, güvenli olmayan enjeksiyonlar, plazma ürünleri alıcıları,
hemodiyaliz)
İV. İlaç bağımlılıları
Nozokomiyal (hastadan hastaya veya doktora, doktordan hastaya)
Vertikal bulaşma (anneden çocuğa)
Cinsel yolla bulaşma
Ev içi bulaşma
Sağlık çalışanları (enfekte hastadan sağlık çalışanına–iğne batması)
Diğer (İntranazal kokain kullanımı, kozmetik ve “piercing”, kesme ve sünnet gibi işlemler,
akupunktur, dövme, önleyici sağlık kampanyaları)
HCV testlerinin zaman içinde artan duyarlılığı ve tedavideki
gelişmeler, daha fazla HCV enfeksiyonuyla enfekte bireyin
saptanmasını sağlamaktadır.
Hepatit C Enfeksiyonunda Bulaşma Yolları
1...,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,...328